TỔ BỘ MÔN TOÁN
VAI TRÒ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Ngày: 17/10/2011

Trường THPT số 3 An Nhơn

Tổ:Toán.                         


            THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA TỔ TRƯỞNG
CHUYÊN  MÔN           

 

 

  “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC”

 

 

                                                                     ššššššššš

 

 

     Ni dung:      1- Mở đầu.

            2- Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học ?

                             3- Đổi mới phương pháp dạy học là gì ?

 

                            

 

 

 

  I - Mở đầu :

-Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THPT. Trong trường các tổ, nhóm chuyên môn có quan hệ hợp tác với nhau, phối hôïp với các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.

- Tổ chuyên môn là đầu mối để hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.

Do đó tổ trưởng chuyên môn cần phải thực hiện các nhiêm vụ quan trọng sau :

+ Quản lý giảng dạy của giáo viên.

+ Quản lý học tập của học sinh.

+ Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn.

+ Tham mưu cho BGH về công tác chuyên môn của tổ, đặc biệt là việc áp dụng phương pháp dạy học mới

 II-S cn thiết phi đổi mới phương pháp dạy học :

 -  Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách chủ trương để phát triển giáo dục, động viên mọi người đi học , đào tạo nhân tài, thu hút người giỏi để phục vụ cho công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội.

 - Nhằm hoàn thành tốt nội dung chương trình phổ thông, nội dung sách giáo khoa mới

Của Bộ giáo dục – đào tạo, cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin trong công tác dạy và học,và các mục tiêu chỉ tiêu của nhà trường đề ra.

Để đáp ứng được yêu cầu đó đòi hỏi quý thầy cô giáo làm công tác giáo dục cần phải suy nghĩ nhiều về công việc giảng dạy, về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục. Do đó mà mỗi thầy cô giáo của chúng ta cần phải đổi mới phương pháp dạy học .

III Đổi mới phương pháp dạy học là gì ?

-    Đổi mới phương pháp dạy học là phát huy những ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với phương pháp dạy học hiện đại, tức là người giáo viên cần phải suy nghĩ tìm tòi những cách thức, những con đường để chuyển tải nội dung kiến thức mới đến các đối tượng học sinh một cách có hiệu quả nhất.

-         Trong quá trình dạy học cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát huy tính tích cực của mình, tức là học sinh tiếp thu kiến thức mới một cách chủ động sáng tạo và tái hiện lại kiến thức cũ một cách tự tin chính xác.

IV - Vai trò của tổ trưởng chuyên môn:

-         Cần nghiên cứu nhiều về kiến thức chuyên môn, về các phương pháp giảng dạy mới qua tài liệu, sách báo, trên các thông tin đại chúng, qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, qua mạng…

-         Cần đầu tư nhiều vào việc soạn giảng, thiết kế bài giảng một cách khoa học chính xác, với hệ thống câu hỏi dễ hiểu, dễ trả lời và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

-         Cần có sự kết hợp hài hoà hợp lí giữa các phương pháp dạy học : Nêu vấn đề , vấn đáp, thuyết trình … với các thiết bị dạy học như trình chiếu giáo án điện tử và đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành.

-         Tạo sự gần gũi thân thiện giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học, không nên gây căn thẳng đối với học sinh.

-         Có sự kiểm tra đánh giá thường xuyên và sửa sai kịp thời thông qua kiểm tra miêng, cũng như kiểm tra giấy.

-         Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

-         Tổ trưởng phải là người đi đầu trong việc áp dụng phương pháp dạy học mới, đồng thời phải gần gũi để động viên, nhắc nhở, giúp đỡ, trao đổi với giáo viên  bộ môn áp dụng phương pháp dạy học mới một cách có hiệu quả nhất.

-         Tổ trưởng phải thường xuyên tổ chức các chuyên đề cụ thể từng chương, để giáo viên thảo luận tìm ra con đường truyền thụ kiến thức mới tốt nhất và chỉ cho học sinh có cách tái hiện kiến thức cũ nhanh nhất và chính xác nhất.

-         Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, dự giờ, tổ trưởng phải kiểm tra việc áp dụng phương pháp dạy học mới của từng giáo viên trong tổ mình.

-         Tổ trưởng phải tạo điều tốt nhất để giáo viên của tổ mình phát huy được phương pháp dạy học mới .

-         Tổ trưởng nên giao nhiệm vụ cho các thành viên về việc viết sáng kiến kinh nghiệm theo từng chủ đề có áp dụng phương pháp dạy học mới đồng thời có sự góp ý rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau.

V- Kiến nghị đối với các cấp giáo dục:

- Tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật, trang thiết bị dạy học, tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh.

- Cần tổ chức các lớp bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn hàng năm.

- Cần chọn tổ trưởng chuyên môn có năng lực tốt nhất để báo cáo điển hình cho tổ trưởng chuyên môn toàn sở rút kinh nghiệm và học tập.

- Có sự hướng dẫn kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tổ trưởng chuyên môn.

- Phát hiện khen thưởng, bồi dưỡng những giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, để làm đội ngũ cốt cán về chuyên môn của nhà trường.

Tóm lại :  Tổ trưởng quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học là công việc thường xuyên và lâu dài của người dạy học. Có như vậy thì chúng ta mới tạo được niềm tin cu?a cc ca^'p qua?n lý gio du.c và các bậc phụ huynh học sinh.

                 Xin chân thành cảm ơn và chúc hội nghị thành công tốt đẹp

--------------------------------------------***---------------------------------------------

 

( Nguyễn Văn Đồng )
TIN LIÊN QUAN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Trực tuyến:
   Lượt truy cập: